Hlavní informace

Festival inovací

CINFest

Po roční pauze se opět vrací populární Festival České inovace, který naváže na tradici předchozích pěti ročníků a potvrdí pověst jedné z největších inovačních událostí v ČR. Protože se ovšem nemíníme pouze ohlížet zpátky, rozhodli jsme se inovovat i samotný koncept festivalu tak, aby zdůraznil důležitost regionální spolupráce na poli inovací a motivoval kraje k rozvíjení vlastního inovačního potenciálu.

Festival České inovace se proto v následujících letech bude konat v jednotlivých krajích České republiky, a to s přesahem do přeshraničních regionů. Hlavním cílem festivalu je v maximální možné míře propojit osoby a korporace z průmyslového sektoru, akademické sféry, veřejné správy a start up prostředí. Festival tak tradičně přinese inspirující příběhy, fyzické ukázky technologií, ale také praktické informace pro rozvoj malých a středních podniků. V rámci programu se můžete těšit například na představení možností nástrojů financování, prototypování, managementu, národní a evropské podpory a dalších nástrojů tzv. inkubačních a akceleračních programů.

Poprvé festival takto "v novém kabátě" zavítá 30.11.2017 do Plzně, kde zaplní prostory kreativní zóny DEPO2015 - živého areálu, kde kultura a byznys nachází společnou řeč. DEPO2015 sídlící v bývalé vozovně městských dopravních podniků je pilířem udržitelnosti projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a v současné době jedinečnou základnou kreativního průmyslu a subjektů zainteresovaných v této oblasti.

Aktuální informace o Festivalu sledujte na stránkách www.festivalinovaci.cz

Další informace