Hlavní informace

Radek Janků - BattSwap

Dalším ČINovátorem, který se rozhodl posunout způsob individuální dopravy tak, aby napomohl velkým metropolím zbavit se stále více znečištěného ovzduší, je Radek Janků. Jeho projekt BattSwap (výměnný systém elektrické baterie pro elektrická auta), podle jeho slov nejenže urychlí nástup elektromobility, ale umožní naplňovat současné požadavky zemí na snižování škodlivých emisí.


BattSwap logo_light

Jak Vás napadlo podílet se na změně způsobu individuální dopravy, proč právě BattSwap?

Můj příběh možná bude čtenářům připadat jako utopická vize. Vystudoval jsem architekturu a již v průběhu studia jsem pracoval ve skupině firem, které byly nějakým způsobem svázány s bývalou Poldi Kladno. S projektem BattSwap (výměnný systém elektrické baterie pro elektrická auta) jsem se jako neznámý architekt postavil na startovní čáru s globálními lídry automobilového průmyslu a mým cílem bylo zásadně změnit způsob individuální dopravy. Dnes nabízím nástroj, pomocí kterého raketově urychlím nástup elektromobility a budu tak moci naplňovat požadavky zemí na snižování škodlivých emisí. S mým projektem jsem dlouhou dobu narážel na odpor a nezájem investorů. BattSwap ale získal pozornost ve světě, výsledkem například je, že jsem přesvědčil vedení Evropské vesmírné agentury a nedávno jsem podepsal spolupráci s partnery na výstavbě pilotního projektu v Kalifornii. Věřím, že můj startup uspěje tam, kde zkušení hráči s velkým kapitálem selhávají.

Souvisí projekt BattSwap nějak s Vaším původním zaměřením, nebo to byl úplný krok do neznáma?

Krok do neznáma určitě ne, spíše bych to nazval postupným vývojem. Architektura a ochrana životního prostředí, potažmo elektromobilita, spolu jakoby nesouvisí. Ale vlastně je to provázáno. Architektura je závislá na plánování měst. A města jsou závislá na energetice.

Kde se vlastně zrodil nápad vytvořit BattSwap?

Nápad směrem do elektromobility se zrodil mezi lidmi z technické univerzity v Mnichově.

Co nebo kdo Vás inspiroval?

Ze známých ani rodiny mne nikdo neinspiroval, určitě ne. Inspiraci jsem hodně čerpal například spíše z youtube, kde jsem se dozvídal o lidech, kteří v této oblasti elektromobility či životního prostředí  něco dokázali.

Představíte nám v pár větách Váš projekt a v čem vidíte jeho inovativní přínos?

BattSwap nabízí nejrychlejší a nejlevnější battery swap systém pro elektrická auta. Laicky řečeno, je to nejrychlejší způsob doplnění energie do automobilů. Je to zároveň nástroj, jak dosáhnout bezemisní dopravy. Elektromobilita se dnes potýká se spoustou problémů jako je například vysoká cena auta, dlouhá doba nabíjení, vysoká cena infrastruktury, která musí být vybudována, aby si lidé mohli takové auto koupit. Řidič dnes chce mít zaručený komfort, na jaký je zvyklý v běžném autě, nechce někde čekat půl hodiny..A já se soustředím na takové problémy a jsem si jistý, že když je vyřeším, lidé začnou elektromobily kupovat. Proto jsme vyvinuli tento systém výměny baterie tak, aby byla levná a aby se nám to ekonomicky vyplatilo. Chci přijíit za zákazníkem, který využívá ke svému podnikání určitou "flotilu" automobilů a předložit mu možnost, jak by jeho firma mohla ušetřit za benzín, bez emisí a zároveň splnit všechny pracovní úkoly. To považuji za naši přidanou hodnotu. Musím říci, že můj startup je v tomto oboru unikátní. A to například v tom, že na technická řešení používám spolupracovníky z jiných oborů, například lidi, kteří třeba až padesát let pracují v průmyslových  provozech. Nabízím jednoduché a trvanlivé řešení. Možná se ptáte, proč to neudělá někdo jiný, když je to tak jednoduché? Na tuto otázku nemám odpověď. Mám ale zmapované, kdo se elektromobilitou zabývá, kteří lidé řešení vymýšlejí. Dnes to funguje tak, že nová automobilka přetáhne inženýry z obrovských automobilových korporací, kteří ale nikdy nevyřeší problém s emisemi lépe, vše opět udělají stejně, jak jsou zvyklí to dělat u těch velkých automobilek. Já si myslím, že "fígl" je v tom, umět se na "věc" podívat z jiné perspektivy.

 BIO

 Radek Janků foto oblicej

Svou kariéru započal na pozici Commercial manager ve společnosti Skanska, kde působil v období od března 2006 do února 2007. Ve společnosti REAL ECO TECHNIK působil jako R&D Director v období od května 2007 do února 2014 a zabýval se projektovým managementem.

Od března 2014 do února 2016 působil v SVTParku - technology parku v PragueInnovation Incubatoru, kde se zabýval ochranou IP (IP protection), Technology Transferem, podporou Startupu. 

V březnu 2015 založil a od té doby je také ředitelem společnosti BattSwap Inc. Od března 2015 do současnosti se věnuje vývoji výměnných stanic pro elektromobily jako Incubation and Technology Transfer Director ve společnosti CABattSwap Inc. v Menlo Park. Od prosince 2015 do současnosti - pracuje jako CEO v Darmstadt Area, ve společnosti BattSwap DE GmbH na projektu zaměřeném na trh s elektromobily, který nabízí ultrarychlý (30 sekund) a levný výměnný systém baterie. BattSwap DE GmbH spolupracuje s ESA European Space Agency Darmstadt na vývoji algoritmu pro výměnnou stanici baterií pro elektromobily.

 

O jak průlomové řešení se podle Vás jedná?

To je pro mne skoro filozofická otázka (úsměv). Podle mého názoru už většina inovací byla vymyšlená, nic průlomového už nevymyslíme. Jde o to, jak stávající technická řešení zkombinovat tak, aby co nejlépe sloužila lidem. Prostě, pomocí našeho řešení nezachráníme vesmír, ale s jeho pomocí dokážeme například čínskému Pekingu "vytáhnout trn z paty" a odpomoci mu od exhalátů. Naše řešení vlastně jakýmsi průlomem je v případě, že pokud náš počin porovnáme s izraelskou firmou Better Place, která chtěla problém emisí také řešit pomocí výměnné stanice. Izraelskou firmu to ale přišlo na 5 milionů dolarů, zatímco naše výměnná stanice vyšla na 50 tisíc dolarů. Není divu, že to firmě Better Place nemohlo ekonomicky vyjít.

Kdo Vaši inovaci ocení a jaký problém BattSwap řeší?

Mou vizí je změnit automobilový průmysl ve prospěch bezemisních automobilů. Má inovace je určena hlavně pro velká města, která se dusí smogem, jako je třeba čínský Peking. Samozřejmě, že další věcí je dopad znečištěného ovzduší na zdraví lidí, na zvířata i rostliny. Pro mne je směrodatné, že v Číně takové řešení potřebují, smog způsobuje onemocnění lidí, vše to stojí spoustu peněz, například, když lidé nechodí do práce apod. Evropa a Amerika, kde je nyní trendem být "zelený", toto řešení zatím nepotřebuje.

 celek

 

Jak pomůže Battswap Vašemu zákazníkovi a jaký předpokládáte dopad využití Vašeho řešení?

Z obchodního hlediska jsou našimi zákazníky výrobci automobilů. Těm se s naším řešením zvýší prodej. Dál jsou to firmy, které mají flotily aut a kterým se s naším řešením sníží náklady, energetické společnosti, kterým se zvýší poptávka po energii a které pak mohou náš obchodní model zařadit do své obchodní nabídky, bude to pro ně nová obchodní příležitost. Jako dopad našeho řešení vidím návratnost investice. Osobně však hlavní dopad vidím v tom, že se například v Praze zbavíme zápachu z množství aut, která ji každý den svými exhaláty zamořují.

Kde všude se Battswap uplatní? Máte představu o možných tržbách?

Naše řešení se uplatní především ve velkých městech, kde je v současné době obrovský nárůst automobilové dopravy. Věřím, že se má inovace uplatní celosvětově. A tržby vdím tak na stovky milionů dolarů v horizontu 5 - 10 let.

Co bylo na projektu nejtěžší?

Pro mne bylo nejtěžší začít a vrhnout se do projektu. Nebylo jednoduché skončit v práci, říci, že končím a vrhnout se do rizika.

 

1-2

Bez čeho by se Battswap nepovedlo realizovat, jaké byly klíčové faktory úspěchu?

Myslím si, že kdybych dal na názor okolí, tak by se mi asi projekt realizovat nepovedlo. Podařillo se to především díky tomu, že jsem potkal skvělé lidi. To byl pro mne také signál, že to půjde. Dokázal jsem také přesvědčit lidi z vedení Better Place, kteří za mnou stojí. To je pro mne důkaz, že jdu správným směrem. A výsledky se již dostavují. Například jsem již na trhu našel potencionální zákazníky.

"Víte, že...? "

 BattSwap znamená nejrychlejší způsob doplnění energie do automobilů. Umožňuje  zároveň velkým metropolím dosáhnout bezemisní dopravy. Řeší problémy, se kterými se dnes elekromobilita potýká, jako například vysoká cena auta, dlouhá doba nabíjení, vysoká cena infrastruktury, která musí být vybudována, aby si lidé mohli takové auto koupit. 

 

Jaké překážky jste musel na Vaší cestě k úspěchu překonat?

Nechtěl bych, aby má odpověď vyzněla nějak egoisticky (úsměv). Na překážky jsem ale nenarazil. Možná je to tím, že jsem do projektu šel s tím, že se to na víc než 50 procent spíše nepovede. Je zřejmé, že kdybych byl třeba v Nigérii a měl vymyslet něco, na čem zavisí třeba život lidi ve vesnici, jednal bych jinak. Tam bych si musel být o hodně jistější.

Musel jste někdy zariskovat?

Ne, to jsem nemusel. Já totiž nikdy neriskuji.

 

Baterie nahore

 

Pomáhal Vám někdo?

Určitě, bez pomoci některých lidí by se můj projekt realizovat nedal. Hodně mi byli nápomocní kolegové z technické univerzity v Mnichově. Přesto, že mi říkali, že můj nápad je bláznovství, rádi mi odpovídali na mé zvídavé dotazy. Pak byli mou velkou podporou lidé z Kladna, kteří mají padesátileté zkušenosti. Úspěch mé firmy má "na svědomí" také mentoring od firmy ICT aliance. 

 

 

5-2-1

 

Jak dlouho jste na projektu pracoval?

Na tzv. full time pracuji na projektu od začátku roku 2015.

Jak to, že se věnujete náročnému projektu, berou Vaši blízcí?

Má rodina mne velmi podporuje. Jsem jí za to vděčný.

Měl jste od začátku jasnou vizi, nebo se vše vyvíjelo ze dne na den?

Od začátku jsem měl, a vždy mám, jasnou vizi i cíl.

Jaká byla Vaše cesta od nápadu k realizaci projektu?

Má cesta byla schůdná, a to hlavně díky tomu, že jsem potkal skvělé lidi.

 

6-2

Jak jste hledal spolupracovníky a partnery? Čím jste je přesvědčil?

Hodně šikovných kolegů jsem našel na Linkedin, který považuji za efektivní nástroj při vyhledávání spolupracovníků. Také jsem vedl mnoho rozhovorů v nejrůznějších automobilkách a postupem času se tímto způsobem lidé "nabalují". Důležité pro mne bylo hlavně mít funkční prototyp tak, abych měl co budoucím kolegům ukázat.

Co Vás na cestě k úspěchu zaskočilo?

Nemohu říci, že by mne něco vysloveně zaskočilo. Samozřejmě byly okamžiky, kdy bych mohl být zaskočen, ale jsem člověk, který když si vytyčí nějaký cíl, jde si za ním a zaskočit se nedá (úsměv).

Co se Vám na cestě k současnému úspěchu nepovedlo a co Vás to naučilo?

Není nic, co by se nepovedlo, podle mého názoru je vše o lidském přístupu, problémy jsou a byly. Podle mého soudu, když má někdo jasnou vizi a jde za ní, proste ji dokončí. Neexistuje nic, co by bylo neralizovatelné. Věděl jsem, do čeho jdu, že je to riziko a měl jsem plán, co dělat, když se to nepovede. Byla to pro mne také velká motivace, měl jsem chuť dokázat, že to jde, vždycky mi dělalo radost, když se mi vedlo, co jsem si předsevzal.

Jak Vás osobně tento projekt ovlivnil?

Zažehl ve mně touhu po dalším vědění. Já se pořád učím. Snažím se co nejvíc nastudovat, zjišťovat, jak se to jiným daří, a proč mně třeba ne. Existují i momenty, kdy se vše zpomaluje, jako v současné době například jednání u francouzské ministryně.

Šel byste do projektu znovu? Co byste udělal jinak?

Určitě, šel bych do toho znovu a s nadšením.

 

prazdná nabíječka

Co chystáte dál? Máte nějaký inovační sen?

Určitě mám inovační sen. Přeji si, aby se má inovace uchytila celosvětově. Například, aby do 5 let mohla mé řešení používat nějaká flotila aut například v Kalifornii a osvědčilo se to.

Kdo Vás naposledy inspiroval?

Elon Musk z Tesly, protože vždy "jede" proti těm, kteří si myslí, že jeho nápad je nesmysl.

Kdybyste měl jmenovat jednu osobnost, kterou považujete za inspirativní, kdo by to byl a proč?

Mou inspirací je například Dana Drábová. Vysoce inteligentní osoba, která ví, co chce, rozumí své práci a lze jí důvěřovat.

Jak se udržujete v obraze? Máte zdroj informací či inspirace, který byste nám doporučil?

V obraze se udržuji hlavně pomocí internetu. Snažím se soustředit na to co bude za 5, 10 let, přemýšlím o tom, kdy auta budou moci s využitím Battswap jezdit. V budoucnosti, kdy nás budou vozit autíčka bez řidiče, vidím také svou inspiraci.

Co nebo kdo Vás postaví na nohy, když se nedaří?

Pomáhá mi trávit čas s dětmi, manželkou, prostě úzkým okruhem rodiny a přáteli.

Jak plánujete svůj den? Máte klasický diář, upřednostňujete myšlenkové mapy, či máte jiný systém?

Plánování mi bohužel selhává, v neděli večer si na kousek papíru napíši 5 - 10 nejdůležitějších bodů, které bych měl v následujícím týdnu udělat, sleduji, zda směřují k cíli, kterého chci dosáhnout a snažím se je plnit.

Máte nějaký osvědčený recept pro boj s oblíbenou prokrastinací?

Nemám, naopak, tento fenomén beru jako součást života a v mnoha případech mi velmi vyhovuje. Rád se jen tak poflakuji, třeba zajdu na pivo (smích).

Co by podle Vás nemělo chybět v „desateru úspěšného inovátora"?

Podle mého názoru by tam neměla chybět pevná vize. Důležité je hlavně neustupovat.

Co byste poradil začínajícím inovátorům?

Poradil bych jim, aby se nad každou kritikou zamysleli, ale přitom stále šli za svou vytyčenou vizí.

Které zdroje informací pravidelně sledujete?

Já čtu a zkoumám vše, co mi přijde "pod ruku" a přijde mi zajímavé.

Doporučíte nám nějakou inspirativní knížku?

Doporučil bych knihu od Tomáše Halíka "Dotkněte se ran". Možná tato kniha úplně nesouvisí s inovátorstvím, ale naznačuje, že v životě jsou důležité věci, na které by člověk na své cestě životem neměl zapomínat.

Co si představíte pod pojmem ČINovátor?

To je podle mne člověk, který dělá inovace pomocí činu.

Napadá Vás, jak byste mohl pomoci ČINu v jeho misi?

Například na VŠE mladým lidem budu rád vyprávět, co udělat, když budou chtít začít podnikat. Rád jim sdělím, co ze své praxe vím. Dnes mladí lidé hrozně rychle dolsánou úspěchu v podnikání, vymýšlejí nové aplikace, hned prodávají. V porovnání s nimi já něco nabízím, zákazníky hledám pomalu. Trochu to připomíná zápas Davida s Goliášem.

Děkujeme Vám za rozhovor a do budoucna přejeme mnoho dalších unikátních nápadů! 

Kateřina Hanibalová

Tento rozhovor vznikl v rámci projektu Příběhy České inovace (ČIN). Pokud máte ve svém okolí inovátora, o kterém bychom měli vědět, pošlete nám svůj tip na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Rádi se za ním vypravíme na místo ČINu!

Příběhy ČINu pomáhá psát kreativní agentura Havas