Hlavní informace

Biouhel zkvalitní zemědělskou půdu

Využití odpadního tepla k výrobě biouhlu z biologických odpadů, Biouhel.cz, s.r.o.

Vítěz Speciální ceny za společenskou prospěšnost inovace 2013