Hlavní informace

Přišli na to, jak podpořit zájem žáků o vědu

Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji, AMAVET, o.s.

Kategorie Inovace ve veřejné správě 2012

Jde o ucelený systém specifických aktivit v daném kraji, které směřují k co největšímu zapojení starších žáků základních škol, středoškolské a vysokoškolské mládeže do systematické práce na vědeckých a technických projektech a jejich účasti v soutěžích na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni.