Hlavní informace

Kurz Design for Enterprises

55
Zveme Vás na kurz evropského formátu Design for Enterprises aneb „Design jako nástroj pro inovace ve firmách“, který pořádá naše partnerská organizace BIC Plzeň společně s milánskou univerzitou a dalšími italskými partnery v Plzni. Kurz je jedinečnou příležitostí k nalezení řešení Vašeho konkrétního projektu či nápadu pod vedením italských odborníků.

Zahajovací kurz proběhne ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2018 ve Vědeckotechnickém parku v Plzni. Po zahajovacím kurzu bude následovat individuální distanční studium a online prezentace vlastního projektu či případové studie. Celý tříměsíční kurz bude zakončen v červnu online konferencí účastníka a tutora (obdržení certifikátu).

Vybírat je možné hned z několika témat a modulů, se kterými budete během Vaší případové studie pracovat. Některá témata zazní již během 2denní akce v Plzni, například: Design-Driven Innovation, Strategic Design for SMEs, Customer-Centered Design.

Cílové skupiny kurzu: konzultanti/poradci pro firmy apod., zástupci z malých a středních podniků/OSVČ

Celý kurz probíhá v angličtině.
Absolvování kurzu je bezplatné (omezená kapacita: max. 35 osob => odkaz na registraci naleznete níže v odrážce "Informace")
Datum: 21. 3. - 22. 3. 2018
Místo: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3, 301 00 Plzeň
Informace:

Registrační formulář a doplňující materiály naleznete na webu akce.

Další informace