Hlavní informace

Konference Industry 4.0

55
Připojte se k VIP skupině kvalifikovaných a kompetentních manažerů a vlastníků, kteří problematiku I4.0 ve svých organizacích reálně řeší. Tentokrát se bude konference organizovaná platformou SAMBA koncentrovat na konkrétní aplikace I4.0 a na jejich zavádění do praxe v průmyslových společnostech. Naváže na úspěšnou srpnovou konferenci “Průmysl 4 pohledem investorů a managementu”. Akce bude zaměřena na možnosti v oblastech jako jsou softwarová integrace, robotizace, rozeznávání obrazu a strojové učení, cybersecurity, analýza velkých dat, digitalizace firemních procesů, aditivní výroba a daších a na potenciál přínosů z pohledu konkrétních firem. Akce by vám měla pomoci zodpovědět základní otázky "Jaké jsou v daných oblastech současné možnosti a trendy" a "Jak by na jejich základě měla postupovat konkrétně naše firma/organizace".

Místem konání budou moderní prostory CIIRC - Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Dejvicích. Z vystoupení spíkrů a z diskuzí nebudou pořizovány videozáznamy. Akce je hrazena výhradně z prostředků účastníků a partnerů bez záštity nebo podpory ministerstev, vládních agentur, dotací apod.

Formát a specifika:
- odborná akce s akcentem na interakci spíkrů s auditoriem a na kvalitní networking a socializaci
- interaktivní diskuse k vybraným tématům
- sdílení vizí a zkušeností konkrétních firem
- panelové diskuze, fokusované workshopy
- doprovodný program
Datum: 28. 2. 2018
Čas: 8:00-21:00
Místo: CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16636 Praha 6
Informace:

Pro účast na akci se nezapomeňte registrovat. Více informací a potřebné formuláře naleznete na oficiálním webu pořadatele SAMBA.

Další informace