Hlavní informace

Jak na tom SME - mapa příjemců evropských inovačních podpor

jak-na-tom-sme-mapa-prijemcu-evropskych-inovacnich-podpor

AVO na svém blogu AVO Bloguje upozornilo na zajímavou interaktivní mapu, ze které můžete zjistit, které malé a střední podniky využívají finanční podporu EU, zaměřenou na vývoj inovativních produků a s tím spojenou expanzi na evropské, případně světové, trhy.

INTERAKTIVNÍ MAPU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE.

SME Instrument je nástroj evropského programu Horizon 2020, který pomáhá podnikatelům překlenout náročné období ohraničené skončením financování výzkumu na jedné straně a zavedením jejich produktu na trh na straně druhé. Program je určen malým a středním podnikatelům, kterří vyvíjí projekty v rámci některé z celkem 13 určených oblastí.

V rámci SME Instrumentu mohou žadatelé získat kromě finanční podpory ve výši až 2,5 milionu eur též služby špičkových expertů a mentorů.

Kolik to dělá?

Čerpání podpory se dělí postupně do 3 fází. V první a druhé můžete (vedle zmíněných mentorských a profesionálních služeb) dohromady získat maximálně 2,5 milionů eur a pokrýt jimi až 70 % svých nákladů.

  • První fáze (od myšlenky ke konceptu): paušální dotace ve výši 50 000 €
  • Druhá fáze (první uvedení na trh): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu €
  • Třetí fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení

Celkový rozpočet SME Instrumentu pro období 2014 až 2020 činí 3 miliardy eur.

Chci se programu účastnit! Není pozdě?

Není. Žádosti je možné podávat kdykoli během roku, a to do jedné ze čtyř uzávěrek, které jsou pro první fázi čerpání podpory stanoveny v roce 2017 na 15. února, 3. května, 6. září a 8. listopadu. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického systému Evropské komise pro podávání projektů.